Cinsel Uyarılma Bozukluğu Tedavisi

Sürekli ya da yinelenen bir şekilde, cinsel uyarılmaya bağlı olarak yeterli ölçüde ıslanma-kabarma tepkisinin sağlanamaması ya da oluşmuş olan uyarı halinin cinsel ilişki sonuna kadar korunamaması cinsel uyarılma bozukluğu olarak tanımlanır. 

Cinsel uyarılma bozukluğu fiziksel ya da psikolojik faktörlerden herhangi birinde bir sorun olması durumunda oluşur. Bunun sonucunda hem sorunu yaşayan kişi hem de çift olumsuz yönde etkilenir.

 Cinsel Uyarılma Bozukluğu Neden Olur?

Kadınlarda fiziksel ve psikolojik uyarılmaya bağlı olarak beyindeki bazı merkezler faaliyete geçer. Klitorise ve diğer cinsel organlara beyinden gelen emir sonucunda alınan uyarı cinsel tepkiye dönüşür. Diğer bir deyişle kadın cinsel ilişkiye beyniyle katıldığı için psikolojik hazırlığı oldukça önemlidir.

Cinsel uyarılma bozukluğu çiftler arasında birtakım sorunlar oluşmasına da neden olabilir. Cinsel uyarılma bozukluğu yaşayan kişilerde uyarılmanın şiddeti ve etki süresi, cinsel birleşme esnasında zevk alınması için yeterli olmaz.

Cinsel uyarılma bozukluğunun temelinde; kullanılan ilaçlar, hormonal bozukluklar, kişinin cinsellikle ilgili yanlış öğretilere sahip olması, psikolojik sorunlar, toplumsal baskılar, taciz ve tecavüz gibi travmalar cinsel uyarılma bozukluğuna neden olabilir.

Cinsel uyarılma bozukluğuna neden olan sorunlar bazı fiziksel durumlara ve yaşamındaki dönemsel değişikliklere göre ortaya çıkabilir. Sigara kullanımı, diyabet hastalığı, sinir hasarları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar kadınlarda cinsel uyarılması olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca menopoz döneminde ve sonrasında östrojende oluşan azalma da cinsel uyarılmayı güçleştirebilir.

Cinsel Uyarılma Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Cinsel uyarılma bozukluğu tedavilerinde öncelik nedenin doğru bir şekilde belirlenmesidir. Sorun tıbbi nedenlerden kaynaklanıyorsa hasta özelinde sorunun giderilmesine yönelik tedavi planlanır. Cinsel uyarılma bozukluğu tedavisinde vajinal lazer, PRP gibi prosedürler uygulanabilir. Bazı kişilerde cinsel uyarılma bozukluğu vajinismus ile bir arada görülebilir. Bu durumda vajinismus tedavisinin ardından cinsel uyarılma problemi de genellikle zaman içerisinde çözümlenir. Cinsel uyarılma bozukluğu psikolojik temelliyse bilişsel-davranışsal terapilerin ya da çift terapisinin uygulanması tercih edilebilir. Her zamanki gibi tedavi hastaların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda kişi özelinde, multi disipliner yaklaşımdan yararlanarak planlanır.