İdrar Kaçırma Tedavileri

İdrar kaçırma diğer bir deyişle üriner inkontinans, kontrol edilemeyen ve istemsiz idrar tutamama durumudur. Genellikle ileri yaşlarda daha sık görülmekte ve sürekli tekrarlaması durumunda hastalık olarak kabul edilmektedir. Her iki cinste de karşılaşılabilen bir sorun olan idrar kaçırma kadınlarda daha sık görülür. İdrar kaçırma kişinin yaşam konforunu bozmasının yanı sıra psikolojik ve sosyal sorunlara da neden olabilir.

İdrar Kaçırma Tedavisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

İdrar kaçırma sorunu yaşayan hastalar için cerrahi olmayan tedavilerin uygun olmadığı ya da bu tedavilerden bir sonuç alınamadığı durumlarda cerrahi ve diğer prosedürler gündeme gelebilir. 

İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Stres inkontinansını tedavi etmek için uygulanan sling prosedürü ile idrar tabanına ekstra destek sağlayan mesanenin alt ucuna sentetik ya da biyonik doku tabakası aşılanır. Mesane boynuna erişmek için kasık kemiğinin üzerinden küçük bir kesi yapılarak askı üretranın ve mesane boynunun altına yerleştirilir. Düzgün yerleştirilen askı, mesanenin boynuna hamağa benzer bir destek sağlar. Bu sayede öksürmenin ya da kaçma baskısının mesaneyi ve idrar yolunu aşağı bastırdığı durumlarda, pubovajinal askı direnç sağlar.

Pelvik taban kaslarındaki zayıflıktan kaynaklanan idrar kaçırma durumunun tedavisi için kolposüspansiyon olarak adlandırılan cerrahi yöntem de uygulanabilir. Bu kaslar sıkıştırılarak mesanenin ve uterusun vücuttaki orijinal konumlarına geri getirilmesi sağlanır. Karnın alt kısmında açılan kesi ile mesanenin boynu kaldırılır ve bu pozisyonda dikilir.

Karışık inkontinans ve pelvik organ prolapsusu olan kadınlarda askı prosedürüyle prolapsus cerrahisinin kombinasyonu uygulanabilir.

İdrar Kaçırma Tedavisi Sonrası İyileşme Süreci

İdrar kaçırma tedavisinden sonra iyileşme süreci uygulanan yönteme göre değişiklik gösterebilir.

Çok yüksek bir başarı oranına sahip olan pubovajinal sling prosedürleri ile çoğu kadında yaklaşık bir ay içerisinde tam bir iyileşme gözlemlenebilir. Operasyondan sonra hastaların birkaç gün fiziksel aktiviteden uzak durması önerilir.

Mesane boynu asma operasyonları da komplikasyon oranı düşük işlemlerden olup operasyondan sonra mesanede kateter bulunabilir. Kateter genellikle hastanın mesanesini kendi başına boşaltabileceği zamana kadar kalır.

İdrar kaçırma tedavisinin hasta özelinde planlanması gerekir. Bu sorun cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerle giderilebilmektedir. Hastaların şikayetleri, idrar kaçırma nedenleri ve bu nedenlerin ne denli ilerlemiş olduğu tedavi seçeneklerini değiştirebilir. Önemli olan hayat konforunu azaltan ve kadınların günlük yaşamlarını etkileyen bu sorunun tedavi edilebilmesinin mümkün olduğunun bilinmesidir.